O Nas Oferta Technologie Galeria Kontakt
Przejdź do sklepu
Obszarem zastosowania zapraw PCC II/III są elementy budowlane poddane obciążenia dynamicznym z wyjątkiem ruchu kołowego  np:
Powierzchnie elewacyjne, Przyczółki mostowe, Ściany oporowe,  Konstrukcje wsporcze, filary
Materiały wchodzące w skład Systemu PCC II/III według technologi Deitermann.
1.
Powłoka chroniąca stal zbrojeniową  wykonywana materiałem   weber.rep 750  Cerinol MK.
2.
Warstwa szczepna  wykonywana za pomocą materiału weber.rep 751 Cerinol ZH .
3.
Zaprawa naprawcza o grubszym uziarnieniu weber.rep 754 Cerinol RM .
4.
Szpchlówka wygładzająca weber.rep  755 Cerinol OF.
Kliknij obrazek żeby powiększyć

copyright © PRODKOM-BUD 2012


Beton stanowi warstwę ochronną stali zbrojeniowej przed korozją. W wyniku szkodliwego wpływu wody,dwutlenku węgla oraz soli odczyn alkaliczny stali ulega obniżeniu co prowadzi do karbonizacji powłoki ochronnej stali i prowadzi do jej korozji. Poprzez zwiększenie się  objętości korodującej stali zbrojeniowej otulina betonowa zaczyna się odspajać co prowadzi do poważnego zagrożenia konstrukcji budynku.  W tej sytuacji należy natychmiast przystąpić do zabiegów renowacyjnych powierzchni betonowych.
Poniżej prezentowany system naprawy betonu wykonywany przez naszą firmę materiałami Deitermann.