O Nas Oferta Technologie Galeria Kontakt
Przejdź do sklepu
Masz problem z wilgocią lub wodą gruntową w piwnicy a odkopanie fundamentów jest nie możliwe, hydroizolacje piwnic można wykonać od wewnątrz. Tego typu rozwiązanie może być wykonywana nawet w przypadku występowania przecieków ścian oraz posadzki. Hydroizolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem w systemie Deitermann zapewni szczelność na długie lata . Na wykonane hydroizolacje, pionowe można położyć okładzine ceramiczną lub System tynków hydrofobowych (renowacyjnych) .
 

Zakres prac I materiały niezbędne do prawidłowego wykonania hydroizolacji  piwnic od wewnątrz według technologii Deitermann

Izolacja pozioma (podposadzkowa)

 1. Przygotowanie podłoża wszystkie otwory I  rysy , którymi może przesączać się woda, należy uszczelnić przy użyciu szybkowiążącej zaprawy zaporowej weber.tec 935 ( Cerinol STM ) .
 2. Wszystkie łączenia ( przerwy technologiczne, połączenia z ławami fundamentowymi itp. ) należy wstępnie uszczelnić poprzez wyżłobienie bruzdy o wymiarach 4x4 cm, wypełnienie jej masą bezskurczową weber.tec 933 ( Deitermann HKS).
 3. We wszystkich narożnikach wklęsłych ( połączenia ścian z posadzką ) należy wykonać fasety z masy weber.tec 933 (  Deitermann HKS ).
 4. Izolacje główną wykonać przy użyciu wysokoplastycznej dwuskładnikowej masy bitumicznej weber.tec ( Superflex 100 )  na zagruntowanym podłożu emulsją bitumiczną  weber.tec 901 ( Eurolan 3 K ).
 5. Powłoka wodochronna wykonać przez trzykrotne nałożenie masy KMB weber.tec Superflex 100. W środek drugiej warstwy roboczej należy wtopić siatkę z włókna szklanego.
 6. Izolację należy wyprowadzić na ściany do górnego poziomu posadzki. Na wykonanej izolacji bitumicznej należy wykonać warstwę dociskową ze zbrojonego betonu klasy minimum B20 o grubości równoważącej ciśnienie hydrostatyczne.
 7. Na połączeniu płyty dociskowej ze ścianami oraz dylatacje przeciwskurczowe należy uszczelnić taśmami uszczelniającymi Superflex AB 75 wklejanymi na zaprawę weber.tec Superflex D2.Izolacja pionowa ścian

 1. Odtworzenie izolacji poziomej na styku płyty fundamentowej ze ścianą metodą iniekcji materiałem  weber.tec 946.
 2. Izolację wewnętrzną wykonać ponad poziom membrany iniekcyjnej przy użyciu mikrozaprawy uszczelniającej weber.tec ( Superflex D1) w trzech cyklach roboczych.
 3. Izolacje z mikrozaprawy weber.tec ( Superflex D1) należy wyprowadzić na powierzchnię poziomą posadzki pasem o szerokości co najmniej 20 cm  przed wykonaniem fasety.

Wykonanie okładziny ceramicznej ścian

Wykonanie tynków renowacyjnych

copyright © PRODKOM-BUD 2012


Iniekcja nie zawsze wymaga specjalistycznego sprzętu do jej wykonania, można to zrobić w prostrzy sposób za pomocą kremu injekcyjnego weber.tec 946 Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru  (przepony poziomej).  

Stosowany w przypadku podciągania przez mur wilgoci.

Technologia wykonania

 1. Przygotowanie podłoża: należy usunąć tynki do gołej cegły, następnie usunąć  zaprawę z fugi  pomiędzy cegłami  bruzdownicą lub innym narzędziem do głębokości 2 cm
 1. Otwory o średnicy 16 mm należy wywiercić w odstępie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odległość między końcem nawiertu a licem ściany wynosiła 5 cm. Jeżeli wierci się otwory o mniejszej średnicy – 12 mm – maksymalny rozstaw należy zawęzić do 6-8 cm. Otwory zazwyczaj wierci się poziomo w spoinie wsporczej ( fudze ).
 1. Wywiercone otwory przedmuchać sprężonym powietrzem w celu usunięcia pyłu.
 1. Otwory należy napełniać kremem iniekcyjnym weber.tec 946 w kierunku od końca nawiertu. Po całkowitym wchłonięciu się preparatu otwory wypełnić zaprawą weber.tec 942 (Cerinol BSP) lub zasklepić szpachlówką uszczelniającą weber.tec 933 (Deitermann HKS).


Marka Weber Deitermann wprowadziła nowy produkt.

Weber.tec Superflex D24

Izolacja mineralna spełniająca kryteria stawiane dla mas polimerowo–bitumicznych - nie zawiera bitumu w swoim składzie.

W przypadku stosowania w uszczelnieniu piwnicy od wewnątrz dużo lepiej sprawdza się niż weber.tec Superflex D2 ponieważ ma lepsze parametry na odrywanie się od podłoża ( tzw. parcie ujemne), lepsza paroprzepuszcalność , mostkowanie rys do 2 mm